CAKMAKLI AVUKATLIK BÜROSU

İlk görüşmede size somut ve hukuksal durumu anlatır ve hangi hukuksal olanakların varolduğunu gösteririm.

Davanın gelişim seyrini açıklar ve yargılama masrafları hakkında bilgi veririm. Mahkemede veya mahkeme dışında bir vekalet söz konusu olacaksa, o zaman yapılacak olanları sizinle anlaşarak yürütür ve vekalet yetkisi aldıktan sonra davanın güncel durumu hakkında düzenli olarak bilgi veririm. Davanın her aşamasında kişisel ve uzmanlık yeteneklerimle yanınızdayım.

İsterseniz hukuksal danışmanlık Türkçe olarak yapılır.

"Temel görevimiz, uzaktaki belli-belirsiz bir şeye bakmak değil, doğrudan önümüzde duranla uğraşmaktır."
Thomas Carlyle.